Media

Ervaringen en Verwachtingen van de Digitalisering

Een introductie van een nieuw medium veroorzaakt altijd gevoelens van Angst. Angst voor het nieuwe, het onbekende, het oncontroleerbare, de volgens sommigen onherroepelijke vervaging van normen en waarden en de onvermijdelijke angst om machtposities te verliezen.

Elk bestaand medium zou immers minder populair worden zodra een nieuw medium geïntroduceerd wordt. Neem daarbij de toebedachte macht van massamedia en de fictie van willoze massa's en je begrijpt dat de komst van digitalisering ook angst teweeg heeft gebracht.

Naast Angst veroorzaakt de introductie van een nieuw medium ook echter altijd gevoelens van Extase. Halleluja Het Paradijs is nabij. De grotere verspreiding van Kennis, meer inspraak, een actievere deelneming van de massa's aan de besluitvorming ergo: een betere besluitvorming. Toch blijft 't een nogal regenteske opvatting om te denken dat de massa's ook een boodschap hebben aan een niet door henzelf geïnitieerd of gekozen Paradijs. Daarbij was de toegang tot deze media tot nu toe beperkt tot een exclusieve groep en is zelfs vaak in handen van grote commerciële organisaties die als enkel doel hun eigen Paradijs nastreven.

De huidige nieuwe media zoals internet en mobiel maken echter niet alleen het ontvangen van informatie Anyway, Anywhere and Anytime (op elke manier, overal en altijd) mogelijk maken maar tevens voor het eerst in de geschiedenis ook het zenden van informatie algemeen toegankelijk, zowel qua kosten als qua gemak. Bloggers, Vloggers en peer to peer communities blijken meer invloed op de opinievorming te hebben dan reguliere media. De nieuwe media consument is echter vluchtig, zeer kritisch en niet snel merkentrouw. Door de overvloed van informatie zal de consument steeds meer gidsen nodig hebben, zie nu al het huidige succes van startpagina's en zoekmachines. Bekende merken kunnen deze functie gaan vervullen maar de toegang blijft redelijk makkelijk voor nieuwkomers.

Doordat de communicatie met de consument rechtstreekser mogelijk is zullen de huidige tussenpersonen verdwijnen en daar zullen ongetwijfeld weer nieuwe voor terugkomen maar in ieder geval zal hun functie drastisch veranderen. Ook zullen producenten van allerlei producten nu de mogelijkheid krijgen om hun producten directer (en daardoor met minder kosten) te laten financieren door de consument.

Op korte termijn betekent dit dat in de filmbranche de kosten van m.n. distributie sterk kunnen dalen en dat er een grotere verscheidenheid aan filmaanbod kan komen. Doordat het basismateriaal van elke film voor elk land hetzelfde is en digitale opslag sneller en goedkoper is zullen er internationale digitale databases ontstaan die zowel voor bioscoop exploitatie als dvd, vod en tv gebruikt kunnen worden. Verder is er een potentie voor alternatieve benutting van de schermen en de hogere reclame inkomsten. De betere afstemming op het publiek kan leiden tot hogere opbrengsten en een efficiëntere marketing. Voor producenten betekent het ook dat doordat de uitbrengkosten zullen dalen en zij een betere toegang kunnen krijgen tot de schermen dat hun films hogere opbrengsten zullen scoren. Daarnaast kunnen de productiekosten dalen wanneer zij ook digitaal zullen opnemen.

Nederland kan m.i. in de digitalisering binnen Europa een gidsfunctie innemen. Enerzijds doordat de omvang niet te groot maar ook niet te klein is. Anderzijds omdat er in Nederland voornamelijk ondertiteld wordt waardoor de relatieve besparingen hoger zullen zijn. Daarnaast moeten we niet vergeten dat Nederland een van de weinige landen is in de wereld waar de 20/80 regel niet klopt. Je hebt in Nederland meer dan 20% van de bioscopen nodig om 80% van de markt te krijgen. Belangrijk daarbij is wel dat zo'n digitalisering wel in alle zalen moet plaatsvinden waar de digitale filmtitels kunnen draaien omdat een duaal systeem van analoog en digitaal tegelijkertijd te veel kosten met zich mee zal brengen en zal leiden tot een tekort aan content.

Door de veel makkelijkere toegang tot de markt en de veel directere relatie met de consument zal echter elke schakel binnen de filmbranche, producent, distributeur en de exploitanten van zowel bioscopen, dvd zaken en pay tv, vod en free tv kanalen nationaal en internationaal rekening moeten houden met een grotere concurrentie en met andere eisen die aan hen gesteld zullen. De functies van elke schakel binnen een digitale distributie zullen hergedefinieerd worden. Met name die van tussenschakels.

Kortom de digitalisering heeft veel potentie maar wie denkt dat het alleen maar zal gaan om het neerzetten van een digitale projector zal bedrogen uitkomen.

28-06-2010